Referencer

ISO-Support.dk

 

Referencer

Herunder præsenteres udvalgte referencekunder.

 

 

 

 

 

 

 

Green circle A/S, en etableret stor dansk vækstvirksomhed indenfor Facility Management & Ejendomsservice. Med et helt unikt service managementprodukt, en sund landsdækkende kundebase og en dækningsgrad over branchegennemsnittet tilbyder Green circle enestående ejendomsdrift og FM ydelser. Green circle er delvist ejet af Aberdeen Asset Management PLC, som er en global investeringsvirksomhed indenfor kapitalforvaltning. Green circle har iværksat en ambitøs certificeringsproces.

 

 

 

 

 

 

Winter & Samøe, rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor både projekteringsopgaver samt almindelige elinstallationsopgaver. Winter & Samsøe har stor fokus på både kvalitet, miljø samt arbejdsmiljø og har i den forbindelse iværksat initiativer med henblik på omfattende procesoptimeringer.

 

 

 

 

 

 

 

CITELUM er en global virksomhed dedikeret til belysning, trafikstyring og andre elektriske systemer.

Med hovedkvarter i Paris beskæftiger virksomheden mere end 3.300 medarbejdere, der betjener kunder i mere end 50 byer i verden.

CITELUM dækker hele værdikæden fra design til drift. Virksomheden designer end-to-end- systemer som f.eks. gadebelysning, trafiksignaler,

trafikradarer og videoovervågning. Løsningerne lever op til de stigende krav om energieffektivitet og er installeret i byerne i alle størrelser,

lige fra små landsbyer til internationale metropoler.

CITELUM har netop indgået en kontrakt med København om at betjene kommunes belysning, herunder også energioptimering, tekniske

investeringer og vedligeholdelse.

CITELUM skal som en del af aftalen udskifte 20.000 gamle lysarmaturer med energivenlige LED- lyskilder og udskifte 8.000 lysmaster.

Med aftalen halverer København energiforbruget og CO2- udledningen fra byens gadebelysning. Det svarer til forbruget i mere end 4.500

lejligheder og en driftsbesparelse på mere end 17 mio. kr. om året.

CITELUM overtager med aftalen også ansvaret for at vedligeholde vejbelysningen i København i 12 år frem til 2025.

 

Copyright © All Rights Reserved