Arbejdsmiljøsystem

ISO-Support.dk

 

Arbejdsmiljøledelsessystemer og certificeringer

Et arbejdsmiljøledelsessystem har til alene til formål at skabe overblik over virksomhedens arbejds- og forretningsgange og bør således være et simpelt og effektivt styringsinstrument, som giver klare definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og evaluering.

 

 

Fordele

 

 • Arbejdsmiljøledelse forbedrer jeres arbejdsmiljø
 • Arbejdsmiljøledelse gør det muligt for en virksomhed at styre risici og forbedre sin arbejdsmiljøpræstation
 • Et godt arbejdsmiljø skaber glade medarbejdere og færre eller ingen ulykker
 • Det hjælper også med til at fremme en positiv dialog med myndighederne.

 

Arbejdsmiljø og arbejdstilsynet

 

 • Arbejdstilsynet kontrollerer alle virksomheder og organisationer og vurderer deres arbejdsplads. Der er derfor gode grunde til at se sin virksomhed efter i sømmene og få styr på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøledelse er et systematisk værktøj til at få styr på netop dette
 • Vor rådgivning om arbejdsmiljøledelse kan hjælpe med hele projektet.

   

  ISO-Support hjælper med at implementere arbejdsmiljø helt frem til en eventuel certificering eller med dele af processen.

  Vi kender standarden og ved, hvad der skal til. Ikke mindst i forbindelse med at få styr på det psykiske arbejdsmiljø.

   

   

  Hvordan kommer du i gang med arbejdsmiljøledelse

   

  Hvis virksomheden i forvejen har et ledelsessystem, implementeres arbejdsmiljø i dette. Hvis ikke, tages der udgangspunkt i den lovpligtige del først, dvs. arbejdspladsvurderingen (APV). En APV er en kortlægning af arbejdsmiljøet i virksomheden eller organisationen. Efter dette vurderes og prioriteres den indsats, der skal gøres. Vi kan bl.a. hjælpe med at udforme en arbejdsmiljøpolitik, opstille mål, udarbejde handlingsplaner og sidst men ikke mindst udfærdige procedurer og instruktioner. Vi følger hele processen og klæder virksomheden på til selv at overtage arbejdsmiljøledelsen.

   

  Vores konsulenter kan også hjælpe virksomheden med at fastholde den lovpligtige løbende arbejdsmiljøproces, APV og håndbog, foretager vi kortlægning af arbejdsmiljøet for alle medarbejdere, udarbejder handlingsplaner, afholder arbejdsmiljømøder, sikrer at beslutninger fastholdes, udarbejder krævet dokumentation og sikrer at virksomheden holdes ajour med gældende regler m.v.

   

  Arbejdstilsynet screener alle virksomheder med ansatte ca. hvert 3 år. En screening er et uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet, hvor de undersøger om virksomheden har udarbejdet den lovpligtige APV, og desuden har styr på arbejdsmiljøet. Dette gælder dog ikke for virksomheder med et arbejdsmiljøcertifikat.

   

  Arbejdsmiljøreformen medfører, at virksomhedens arbejdsmiljøforhold synliggøres væsentligt mere end i dag. Ved en smiley-ordning inddeles virksomhederne i grønne, gule og røde smileys, som bliver offentliggjort. Alle virksomheder med et arbejdsmiljøcertifikat får automatisk en grøn smiley med krone.

   

Copyright © All Rights Reserved