Miljøsystem

ISO-Support.dk

 

Miljøledelsessystemer og certificeringer

Et miljøledelsessystem har til alene til formål at skabe overblik over virksomhedens arbejds- og forretningsgange og bør således være et simpelt og effektivt styringsinstrument, som giver klare definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og evaluering.

 

Et miljøledelsessystem efter ISO14001, er anerkendt overalt i hele verden, men det er bestemt ikke nødvendigt at være certificeret for at drage fordel af at

arbejde efter ISO14001. I mange tilfælde, eksempelvis ved salgsarbejde, udarbejdelse af tilbud og prækvalifikationer, er det tilstrækkeligt at kunne beskrive

og dokumentere virksomhedens eksisterende miljøarbejde.

 

Uanset hvilke udfordringer virksomheden står overfor, med hensyn til miljøarbejde og miljøledelse, det være sig i forbindelse med miljøcertificering efter ISO14001, intern eller ekstern audit, miljøpolitik, rådgivningspåbud eller udvikling af materiale som skal benyttes ved tilbud og prækvalifikationer, da står

vore konsulenter klar til at større Jer i denne proces. Det gælder naturligvis også såfremt det primære fokus er energi- og forbrugsoptimeringer.

 

Copyright © All Rights Reserved