Nyheder

ISO-Support.dk

 

Seneste nyt fra ISO-Support

 

Som noget nyt tilbyder ISO-Support 2. parts audit af leverandører og outsourcede processer, udenfor Danmarks grænser.

 

Mange virksomheder har behov for at sikre at deres leverandører efterlever og overholder både lovgivningsmæssige samt kontraktuelle forhold.

 

Da kontrol oftest er at foretrække frem for blind tillid, bør der som minimum foretages repræsentative stikprøver, således at det eftervises og verificeres at leverandører efterlever det aftale og forventede.

 

Leverandør audit, også kaldet 2. parts audit, er ikke kun et krav for virksomheder som forpligtet til til at efterleve en af de internationale standarder, men er ligeledes ofte et dokumentationskrav i forbindelse med offentlige og EU udbud.

 

Copyright © All Rights Reserved