CSR

ISO-Support.dk

 

Fordele gennem arbejdet med CSR/samfundsansvar, efter DS49001/ISO26000

Det overordnede mål med CSR – Corporate Social Responsibility er bæredygtighed og samfundsansvar.

 

CSR skal maksimere en virksomheds bidrag til bæredygtig udvikling. Gennem en CSR profil og et positivt

omdømme med hensyn til samfundsansvar, tiltrækker virksomheden både kunder og kvalificeret arbejdskraft.

For at en virksomhed kan kalde sig samfundsmæssigt ansvarlig i henhold til den nye internationale standard,

er det nødvendigt, at der gøres en indsats inden for følgende syv hovedområder:

 

•God ledelse

•Menneskerettigheder

•Arbejdsforhold

•Miljøforhold

•God forretningsskik

•Forbrugerforhold

•Lokal samfundsudvikling og -involvering.

 

 

Så hvad er værdien af at integrere CSR i din virksomhed ?

 

•Træffe beslutninger baseret på en bedre forståelse af samfundets forventninger

•Forbedre organisationens risikostyring

•Forbedre organisationens omdømme og opnå større offentlig tillid

•Styrke relationerne til organisationens interessenter og forebygge eller begrænse potentielle konflikter omkring organisationens aktiviteter og produkter

•Forbedre medarbejdernes sundhed og sikkerhed og styrke evnen til at rekruttere, motivere og fastholde dine medarbejdere

•Opnå besparelser via øget produktivitet og ressourceeffektivitet, lavere vand- og energiforbrug, mindre affald, nyttiggørelse af værdifulde biprodukter og øget tilgængelighed af råvarer

•Opnå en konkurrencefordel ved at skabe adgang til nye markeder og nye innovationsmuligheder

•Styrke evnen til at dokumentere indsatsen i forhold til samfundsmæssigt ansvar

•Integration med andre ledelsessystemer eller opbygning af nye.

 

ISO-support tilbyder assistance med at implementere CSR i virksomheden, eventuelt i allerede eksisterende ISO9001, ISO14001 og OHSAS18001 ledelsessystemer.

CSR er relevant for alle virksomheder uanset størrelse og CSR kan implementeres i alle typer virksomheder og organisationer.

 

Copyright © All Rights Reserved